Preliminarna lista kandidata

-LISTA KANDIDATA koji ispunjavaju formalno pravne uslove konkursa

(radno mjesto pr konkursna pozicija broj: latinski jezik 100.3)

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa

Više stručno zvanje

Intervju

Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija

Dodatni bodovi (boračka kategorija)

Procentualno uvećanje po osnovu radna obaveze

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA

 

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa

 

1.

Mehmedović Enesa

Humci

Nema odgovarajuću stručnu spremu

 

2.

Šišić Sanela

Živinice

Nema odgovarajuću stručnu spremu

 

3.

Žilić Senada

Plane

Nema odgovarajuću stručnu spremu

 

 

Napomena

 1. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.
 2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.
 3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.
 4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze.
 5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

 

KOMISIJA ZA BODOVANJE

 1. Dizdarević Nedžad, prof. (Hamidović ibrahim prof.-zamjena)
 2. Sijerčić Aida dipl.ing.
 3. Hasanbegović Adila dipl.ing.

 

Ova rang-lista istaknuta je od strane direktora škole, na vidnom mjestu na ulazu u školu dana: 11.01.2018. godine, u 10 sati;

 

POTPIS DIREKTORA: Izeta Ikanović, dipl.ing.

(na ovom mjestu pored potpisa direktora rang-listu ovjeriti i pečatom škole)-LISTA KANDIDATA koji ispunjavaju formalno pravne uslove konkursa
(radno mjesto pr konkursna pozicija broj:  nastavnik historije 100.4

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa

Više stručno zvanje

Intervju

Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija

Dodatni bodovi (boračka kategorija)

Procentualno uvećanje po osnovu radna obaveze

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

Gerović Samka

Tuzla

163 mjeseca

 

 

 

 

 

32,60

2.

Hadžić Nedret

Rainci Gornji, Kalesija

161 mjesec

 

 

 

 

 

32,20

3.

Omerčević Nihada

Tuzla

135 mjeseci

 

 

 

 

 

27,00

4.

Ibrahimović Indira (Bašić)

Tuzla

116 mjeseci

 

 

 

 

 

23,20

5.

Pašić Halida

Rainci Donji, Kalesija

115 mjeseci

 

 

20% - otac A RBiH

 

 

23,00

6.

Bajrić Selmir

Orahovica, Tinja

84 mjeseca

 

 

 

 

 

16,80

7.

Junuzović Sifa

Banovići

75 mjeseci

 

 

20% - otac A RBiH

 

 

15,00

8.

Šljivak Suada

Tuzla

72 mjeseca

 

 

 

 

 

14,40

9.

Mujić Elvira

Tuzla

62 mjeseca

 

 

30% - šehid

 

 

12,40

10.

Huremović Kemal

Tuzla

51 mjesec

 

 

20% - otac A RbiH

 

 

10,20

11.

Hasanhodžić Faruk

Tuzla

48 mjeseci

 

 

 

 

 

9,60

12.

Hasić Muhamed

Šerići

30 mjeseci

 

 

 

 

8%  - otac radna obaveza

6,00

13.

Turnohodžić Merjem

Špionica

24 mjeseca

 

 

20% - otac A RBiH

 

 

4,80

KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA

 

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa

 

1.

Bektić Samir

Tuzla

Nije priložena diploma o traženoj stručnoj spremi (priložena diploma magistra istorije)

 

2.

Suljić Adis

 

Dokumentacija je dostavljena E-mailom

 

3.

 

 

 

 

 

Napomena

 1. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.
 2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.
 3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.
 4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze.
 5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

 

KOMISIJA ZA BODOVANJE

1. Dizdarević Nedžad, prof. (Hamidović ibrahim prof.-zamjena)
2. Sijerčić Aida dipl.ing.
3. Hasanbegović Adila dipl.ing.-LISTA KANDIDATA koji ispunjavaju formalno pravne uslove konkursa

(radno mjesto pr konkursna pozicija broj nastavnik pedagogije i psihologije 100.1)

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Vremenski period od dana polaganja stručnog ispita do dana raspisivanja konkursa

Više stručno zvanje

Intervju

Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija

Dodatni bodovi (boračka kategorija)

Procentualno uvećanje po osnovu radna obaveze

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

Suljić Edina

Šići

116 mjeseci

 

 

 

 

 

23,20

2.

Djedović Mirsada (Ibrić)

 

102 mjeseca

 

 

 

 

 

20,40

3.

Šabanović Mirela (Burgić)

Živinice

85  mjeseci

 

 

20% - otac A RBiH

 

 

17,00

4.

Karić Irma

Donje Poljice

85 mjeseci

 

 

19% - otac A RBiH

 

 

17,00

5.

Turatović Elvisa

Gornje Dubrave

85 mjeseci

 

 

 

 

 

17,00

6.

Osmanović Ramiza

Tuzla

80 mjeseci

 

 

 30%- Otac poginuli borac

 

 

16,00

7.

Marinović Adela

Gornja Obodnica, Tuzla

65 mjeseci

 

 

20% - otac A RBiH

 

 

13,00

8.

Huseinović Emir

Živinice

65 mjeseci

 

 

20% - otac A RBiH

Otac – srebrna policijska zvijezda 4 boda

 

13,00

9.

Marić Ivana

Tuzla

57 mjeseci

 

 

20% - otac A RBiH

 

 

11,40

10.

Čikarić Esma

 

54 mjeseca

 

 

30% - otac poginuli borac

 

 

10,80

11.

Brković Vildana

Tuzla

46 mjeseci

 

 

20% - otac A RBiH

 

 

9,20

12.

Pirić Azra

Tuzla

31 mjesec

 

 

20% - otac A RBiH

 

 

6,20

13.

Hodžić-Ahmetović Šejla

Tuzla

31 mjesec

 

 

 

 

 

6,20

14.

Mujić Edin

Tuzla

22 mjeseca

 

 

19% - otac A RBiH

 

 

4,40

15.

Ćehajić Danijela

Tuzla

21 mjesec

 

 

22% - otac umrli RVI

 

 

4,20

16.

Šehić Merima

Tuzla

21 mjesec

 

 

 

 

 

4,20

17.

Poljić Mahira

Priluk

2 mjeseca

 

 

 

 

 

0,40

KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA

 

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Napomena

 1. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.
 2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.
 3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.
 4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze.
 5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

 

KOMISIJA ZA BODOVANJE

1. Dizdarević Nedžad, prof. (Hamidović ibrahim prof.-zamjena)
2. Sijerčić Aida dipl.ing.
3. Hasanbegović Adila dipl.ing.

Napomena

 1. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.
 2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.
 3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.
 4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze.
 5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

 

KOMISIJA ZA BODOVANJE

 1. Dizdarević Nedžad, prof. (Hamidović Ibrahim prof.-zamjena)
 2. Sijerčić Aida, dipl.ing.
 3. Hasanbegović Adila. dipl.ing.

-LISTA KANDIDATA koji ispunjavaju formalno pravne uslove konkursa
(radno mjesto pr konkursna pozicija NASTAVNIK STRUČNO TEORIJSKE NASTAVE TEHNOLOŠKE GRUPE PREDMETA broj: 100.2)

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa

Više stručno zvanje

Intervju

Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija

Dodatni bodovi (boračka kategorija)

Procentualno uvećanje po osnovu radna obaveze

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

Sinanović Nihada

Lukavac

239 mjeseci

 

 

 

 

 

47,80

2.

Hasanbašić Mirsada

Kiseljak

217 mjeseci

Mentor 1 bod

 

 

 

 

43,40

3.

Huremović Vildana

Tuzla

168 mjeseci

 

 

 

 

 

33,60

4.

Poljić Osman

Priluk

6 mjeseci

 

 

23% - pripadnik A RBiH

 

 

1,20

5.

Gazibegović Fahira

Tuzla

6 mjeseci

 

 

20% - suprug A RBiH

 

 

1,20

6.

Čičkušić Aida

Šerići

3 mjeseca

 

 

20% - otac A RBiH

 

 

0,60

KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA

 

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa

 

1.

Halilagić Jasmin

Lukavac

Nema odgovarajuću stručnu spremu

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Napomena

 1. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.
 2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.
 3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.
 4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze.
 5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

 

 Ova rang-lista istaknuta je od strane direktora škole, na vidnom mjestu na ulazu u školu dana: 11.01.2018. godine, u 10 sati;

 

KOMISIJA ZA BODOVANJE:

 1. Dizdarević Nedžad, prof (Hamidović Ibrahim, prof.- zamjena)
 2. Aida Sijerčić, dipl.ing.
 3. Adila Hasanbegović, dipl.ing.

     

POTPIS DIREKTORA : Izeta Ikanović, dipl.ing.

(na ovom mjestu pored potpisa direktora rang-listu ovjeriti i pečatom škole)

-LISTA KANDIDATA koji ispunjavaju formalno pravne uslove konkursa

(radno mjesto pr konkursna pozicija broj: _nastavnik stručno-teorijske nastave veterinarska grupa predmeta 100.5)

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Vremenski period od danapolaganja stručnog ispita do dana raspisivanja konkursa

Više stručno zvanje

Intervju

Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija

Dodatni bodovi (boračka kategorija)

Procentualno uvećanje po osnovu radna obaveze

Ukupan broj ostvarenih bodova

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA

 

R. br.

Ime i prezime kandidata

Mjesto stanovanja

Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa

 

1.

Čokić Adis

Živinice

Nema položen stručni ispit

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Napomena

 1. Bodove po osnovu intervjua ostvaruje kandidat koji je pristupio intervjuu. Kandidat koji ne pristupi inetrvjuu eliminiše se iz dalje konkursne procedure.
 2. Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, dodatne bodove po osnovu pripadnosti odgovarajućoj boračkoj kategoriji ili procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze ostvaruje kandidat koji ispunjava uslove propisane Pravilnikom.
 3. Procentualno uvećanje i dodatni bodovi po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija, odnosno procentualno uvećanje po osnovu radne obaveze, bez obzira na starosnu dob, pripada nezaposlenom kandidatu koji se nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove za rad na radnom mjestu na koje se prijavljuje. Pravo na procentualno uvećanje i dodatne bodove ne može ostvariti kandidat kojem je radni odnos prestao njegovom krivicom, koji je po prestanku radnog odnosa ostvario pravo na otpremninu, odnosno koji je korisnik prava na porodičnu penziju.
 4. Kandidat koji ostvaruje procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija ne može ostvariti procentualno uvećanje bodova po osnovu radne obaveze.
 5. Pripadnikom neke od boračkih kategorija ili člana njegove porodice smatra se lice iz člana 1. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

 

Ova rang-lista istaknuta je od strane direktora škole, na vidnom mjestu na ulazu u školu dana: 11.01.2018. godine, u 10 sati;

 

 

 

KOMISIJA ZA BODOVANJE:

 1. Dizdarević Nedžad, prof (Hamidović Ibrahim, prof.- zamjena)
 2. Aida Sijerčić, dipl. ing.
 3. Adila Hasanbegović, dipl.ing.

    

POTPIS DIREKTORA : Izeta Ikanović, dipl.ing.

(na ovom mjestu pored potpisa direktora rang-listu ovjeriti i pečatom škole)

 

 

 


 

 

Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com