U PDF formatu možete pronaći konačne rang-liste za prijem uposlenika za koje je raspisan konkurs te odluke o prijemu prvorangiranih.RANG - LISTE
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com