Na oasnovu člana 5. pravilnika o utvrđivanju kriterija i načina izbora učenika generacije srednje škole ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 4/2013), te odluke Nastavničkog vijeća JU Mješovite srednje škole Tuzla. od 07. 05. 2018. god. raspisuje se:                                                                                                              OGLAS
        ZA IZBOR UČENIKA GENERACIJE ŠKOLSKE 2017/2018.GODINE


Na ovaj oglas se mogu prijaviti učenici završnog razreda koji su u toku trogodišnjeg, odnosno četverogodišnjeg školovanja postigli:

- Odličan uspjeh u učenju u svim razredima (uz minimalan prosjek ocjena 4,8% u svakom razredu),
- Primjerno vladanje u svim razredima srednje škole,
- Zapažene rezultate tokom školovanja u slobodnim aktivnostima, takmičenjima, smotrama i drugim vannastavnim
  aktivnostima.


Svi učenici koji zadovoljavaju navedene uslove i koji se žele prijaviti na ovaj oglas. trebaju se obratiti pedagogu škole da bi preuzeli obrazac prijave na oglas i  dobili detaljna upustva oko načina konkurisanja.


OGLAS OSTAJE OTVOREN 7 (SEDAM ) DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA OGLASA. ODNOSNO DO 15. MAJA 2018.GODINE.
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com