BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TUZLA
tel/fax: +387 35 282-548   email: jumsstuzla@gmail.com  adresa: Bosne srebrene br.8, 75000 Tuzla

 

Broj:
Tuzla, 25.05.2018. godine.

RASPORED  POLAGANJA ZAVRŠNIH/MATURSKIH ISPITA 2017/2018. ŠKOLSKE GODINE
FRIZERI           

 

 

III 4

 

PRAKTIČAN RAD     -     I grupa (12 učenika)          11.06.2018. god. u 8 sati

 

1.      Babajić Zekira, majstor frizer

2.      Spahić Ševala, majstor frizer

3.      Lemezović Vahida, dipl.ing.

 

PRAKTIČAN RAD   –     II grupa (12 učenika)    12.06.2018.god . u 8 sati

 

1.      Spahić Ševala, majstor frizer

2.      Babajić Zekira, majstor frizer

3.      Sijerčić Aida, prof.

 

USMENA ODBRANA RADA – I grupa                    11.06.2018. god. u 11 sati

 

1.      Lemezović Vahida, dipl.ing.

2.      Bakalović Aida, dipl.ing.

3.      Babajić Zekira, majstor frizer

 

USMENA ODBRANA RADA – II grupa                   12.06.2018. god. u 11 sati

 

1.      Sijerčić Aida, dipl.ing.

2.      Bakalović Aida, dipl.ing.

3.      Spahić Ševala, majstor frizer

 

 

 

 

  

 

 

III5   

 

PRAKTIČAN RAD – I grupa                                 13.06.2018. god. u 8 sati

 

1.     Babajić Zekira, majstor frizer

2.     Spahić Ševala, majstor frizer

3.     Sijerčić Aida, dipl.ing.

 

PRAKTIČAN RAD – II grupa                                    14.06.2018. god. u 8 sati

 

1.     Spahić Ševala, majstor frizer

2.     Babajić Zekira, majstor frizer

3.     Salihbegović Suada, dipl.ing.

 

USMENA ODBRANA RADA – I grupa                    13.06.2018. god. u 11 sati

 

1.     Sijerčić Aida, dipl.ing.

2.     Bakalović Aida, dipl.ing.

3.     Babajić Zekira, majstor frizer

 

 

USMENA ODBRANA RADA – II grupa                  14.06.2018. god. u 11 sati

 

1.     Salihbegović Suada dipl.ing.

2.     Bakalović Aida, dipl.ing.

3.     Spahić Ševala, majstor frizer

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

PISMENI RAD IZ BOSANSKOG JEZIKA I KOMUNIKACIJE – III4,III5

 

                                                                                     18.06.2018. god. u 10 sati

 

 1. Hadžibeganović Amra, prof.
 2. Stahov Biljana, prof.
 3. Mustačević Amra, prof./Onodi Ljiljana, prof.

 

 

VETERINARSKI TEHNIČAR

 

 

 

ODBRANA MATURSKOG RADA  ( predmet – Higijena namirnica životinjskog porijekla )                          

                                                                                        11.06.2018. god. u 8 sati

 

 1. Čokić Adis, predsjednik
 2. Beširović Omer, ispitivač
 3. Ćasurović Asim, član

 

ODBRANA MATURSKOG RADA  (predmet Porodiljstvo)

 

                                                                                       11.06.2017. god. u 10 sati

                           

 1. Čokić Adis, predsjednik
 2. Beširović Omer, ispitivač
 3. Nasković Predrag, član

 

 

ODBRANA MATURSKOG RADA  (predmet Zarazne bolesti)

 

                                                                                      12.06.2018. god. u 8 sati

                                     

 1. Čokić Adis, predsjednik
 2. Beširović Omer, ispitivač
 3. Hamidović Ibrahim, član

 

 

PISMENI RAD IZ BOSANSKOG JEZIKA I KOMUNIKACIJE    

 

                                                                                 13.06.2018. god. u 10 sati

 

 1. Stahov Biljana, prof.
 2. Bećirović Mirzet, prof.
 3. Mustačević Amra, prof.

 

 

STRUČNI ISPIT-TEST STRUČNOG ZNANJA 

                                                                             14.06.2018. god.u 9 sati

 

 1. Čokić Adis, predsjednik
 2. Beširović Omer, ispitivač
 3. Ćasurović Asim, član

 

 

KOZMETIČKI TEHNIČAR

 

ODBRANA MATURSKOG RADA  ( Kozmetologija) – 11 učenika

 

                                                                                 11.06.2018. god. u 8 sati

 

 1. Salihbegović Suada, predsjednik
 2. Bakalović Aida, ispitivač
 3. Sufi Larisa, član

 

ODBRANA MATURSKOG RADA  (predmet Kozmetologija) – 11 učenika

 

                                                                                  12.06.2018. god. u 8 sati                                              

 1. Sufi Larisa, predsjednik
 2. Bakalović Aida, ispitivač
 3. Salihbegović Suada, član

 

 

PISMENI RAD IZ BOSANSKOG JEZIKA I KOMUNIKACIJE 

 

                                                                                    13.06.2018. god. u 10 sati

 1. Bećirović Mirzet, prof.
 2. Stahov Biljana,prof.
 3. Mustačević Amra,prof.

       

 

STRUČNI ISPIT –TEST STRUČNOG ZNANJA  

 

                                                                                    14.06.2018. god.u 9 sati

 

 1. Salihbegović Suada,dipl.ing.
 2. Avdić Amra, dr.
 3. Bakalović Aida,dipl.ing.

 

 

 

 

Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com