KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2018/2019 godine

JU. Mješovita srednja škola u Tuzli za školsku 2018/2019 godinu, upisuje sljedeća stručna zvanja ili zanimanja:
- Tehnička:
1. Kozmetički tehničar (1 odjeljenje 25 učenika)
2. Tekstilni tehničar- (1 odjeljenje 25 učenika)
3. Veterinarski tehničar (1 odjeljenje 25 učenika)

Stručna:
1. Frizer- vlasuljar (2 odjeljenja 50 učenika)
2. Krojač ( 0,5 odjeljenja 12 učenika)
3. Obučar (0,65 odjeljenja 13 učenika).

Prvi upisni rok traje od 07.06. -13. 06. 2018. godine, a drugi upisni rok za tehničke škole je od 19-06. -22.06.2018. godine, a za stručne škole od 19.06.- 25. 06. 2018. godine.
Učenici koji nisu upisani u ova dva roka, mogu se upisati do 27. 08. 2018. godine u odjeljenja koja nisu primila planiran broj učenika.


Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta:
- zahtjev za upis (poseban formular)
- izvod iz matične knjige rođenih,
- svjedodžbu o završenom IX razredu devetogodišnje osnovne škole (original),
uvjerenje o uspjehu u VI, VII, VIII razredu devetogodišnje osnovne škole (original)
- druga relevantna dokumenta u skladu sa Pravilnikom o kriterijama za upis u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona ("Služene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/16, 8/16 i 9/18).
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com