Raspored polaganja popravnih ispita u avgustovskom roku
školske 2017/2018. godineI razred
 
MATEMATIKA ( PISMENI DIO)                         -                                                          22.08.2018. god. u 10 sati

Lemezović Vahida
Dizdarević Nedžad
Hodžić Elvira

MATEMATIKA ( USMENI DIO)                         -                                                            23.08.2018. god. u 9 sati

            ISTA KOMISIJA

BOSANSKI JEZIK I KOMUNIKACIJA           -                                                                  22.08.2018. god . u 9 sati


Hadžibeganović Amra
Stahov Biljana
Hodžić Elvira

HISTORIJA                                -                                                                                  22.08.2018. god. u 9 sati
            1. Kljajić Kadir
            2. Onodi Ljiljana
            3. Torbarac Mirna

HEMIJA                                                 -                                                                      23.08.2018. god. u 11 sati
            1.  Hodžić Elvira
            2.  Salihbegović Suada
            3.  Kljajić Kadir
II razredHEMIJA    (II1,II4, II5)                                                              -                                     23.08.2018. god. u 9 sati
                1. Stahov Biljana
                2. Sijerčić Aida
                3. Onodi Ljiljana

HEMIJA (II3)                                                                                                                  23.08.2018. god. u 11 sati
                1. Bakalović Aida
                2. Salihbegović Suada
                3. Hamidović Ibrahim

MATEMATIKA ( PISMENI DIO)                         -                                                              22.08.2018. god. u 10 sati

Lemezović Vahida
Dizdarević Nedžad
Hodžić Elvira

MATEMATIKA ( USMENI DIO)                         -                                                                23.08.2018. god. u 9 sati

                     ISTA KOMISIJA


BOSANSKI JEZIK I KOMUNIKACIJA                                   -                                              22.08.2018. god .u 9 sati

Hadžibeganović Amra
Stahov Biljana
Hodžić Elvira

STOČARSTVO SA ISHRANOM                                                    -                                      22.08.2018. god . u 9 sati
    
Beširović Omer
Ćasurović Asim
Bešlagić Amra

TEHNOLOGIJA OBUĆE                                                        -                                             22.08.2018. god . u 9 sati

Kadić Sadeta
Sijerčić Aida
Granić Zineta

PRIMJENA RAČUNARA                                            -                                                        23. 08.2018. god.  u 9 sati

Bećirović Mirzet
Hasanbegović Adila
Mustačević Amrađ

III razred

Hemija    (III1   )                                                              -                                             23.08.2018. god. u 9 sati
                
Stahov Biljana
Sijerčić Aida
Onodi Ljiljana

MATEMATIKA ( PISMENI DIO)                         -                                                              22.08.2018. god. u 10 sati

Lemezović Vahida
Dizdarević Nedžad
Hodžić Elvira

MATEMATIKA ( USMENI DIO)                         -                                                                24.08.2018. god. u 9 sati

            ISTA KOMISIJA

PSIHOLOGIJA                                                      -                                                           22.08.2018. god. u 10 sati

Bakalović Aida
Bešlagić Amra
Torbarac Mirna
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com