ISPRAĆAJ MATURANATA
Dana 28.5.2018. godine ispratili smo generaciju maturanata, želeći im uspješno polaganje maturskih završnih ispita, dalje
školovanje i mnogo sreće u budućnosti.

Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com