U prilogu se nalaze Privremene rang liste kandidata prijavljenih na Konkurs za prijem uposlenika.

Liste su objediljene u jedan ZIP fajl. Nakon što preuzmete otpakujte i pronađite listu za poziciju koja vas interesuje.


RANG LISTE
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com