U prilogu se nalaze Rang liste kandidata prijavljenih na Konkurs za prijem uposlenika.

Liste su objedinjene u PDF fajl.

RANG LISTE


Na pozicijama 115.1. - Engleski jezik i 115.5. - Psihologija i pedagogija postoje promjene na listi. Liste sa konačnim rezultatima nalaze se na posebnim linkovima ispod.

Engleski jezik

Psihologija i pedagogija
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com