U prilogu se nalaze Konačne rang liste kandidata prijavljenih na Konkurs za prijem uposlenika.

Liste su objedinjene u PDF fajl.

RANG LISTE


Odluke o prijemu uposlenika.

Odluke
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com