Projekat naše škole

Jučer je u prostorijama naše partnerske organizacije MIOS upriličeno potpisivanje Ugovora za inicijativu podržane u sklopu Fonda za otvorene škole- II aplikacioni krug. Čestitamo podržanim aplikantima kao i našem razvojnom timu škole na čelu sa direktoricom Izetom Ikanović, prdagogicom Amrom Bešlagić, defektologom Mirnom Torbarac i profesoricom Ivanom Milosavljević.
ŽELIMO IM SREĆU PRI REALIZACIJI PROJEKTA.Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com