U prilogu se nalaze Rang liste kandidata za objavljene pozicije Konkursom za prijem uposlenika.

Liste su objedinjene u jedan PDF fajl.


RANG LISTE
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com