Na osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i načina izbora učenika generacije srednje škole ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj, 4/2o13, te odluke Nastavničkog
vijeća JU Mješovite srednje škole Tuzla, od 09.05.2019.god. raspisuje se Oglas za izbor učenika generacije.


TEKST KONKURSA
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com