RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNIH I MATURSKIH ISPITA  U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2018/19. god.

 

FRIZERI          

III4

 

PRAKTIČAN RAD     -     I grupa (11 učenika)            12.06.2019. god. u 8 sati

 

 1. Ćatić Nedreta, majstor frizer
 2. Spahić Ševala, majstor frizer
 3. Sijerčić Aida, dipl.ing.

 

PRAKTIČAN RAD   –     II grupa (11 učenika)     13.06.2019.god . u 8 sati

 

 1. Spahić Ševala, majstor frizer
 2. Ćatić Nedreta, majstor frizer
 3. Sijerčić Aida, dipl.ing.

 

USMENA ODBRANA RADA – I grupa                     12.06.2019. god. u 11 sati

 

 1. Salihbegović Suada, dipl.ing.
 2. Bakalović Aida, dipl.ing.
 3. Mustačević Amra, prof.

 

USMENA ODBRANA RADA – II grupa                    13.06.2019. god. u 11 sati

 

 1. Salihbegović Suada, dipl.ing.
 2. Bakalović Aida, dipl.ing.
 3. Mustačević Amra, prof.

 

III5   

 

PRAKTIČAN RAD – I grupa                                 14.06.2019. god. u 8 sati

 

 1. Ćatić Nedreta, majstor frizer
 2. Spahić Ševala, majstor frizer
 3. Lemezović Vahida, dipl.ing.

 

PRAKTIČAN RAD – II grupa                                    17.06.2019. god. u 8 sati

 

 1. Spahić Ševala, majstor frizer
 2. Ćatić Nedreta, majstor frizer
 3. Lemezović Vahida, dipl.ing.

 

USMENA ODBRANA RADA – I grupa                    14.06.2019. god. u 11 sati

 

 1. Ikanović Kemal, dipl.ing.
 2. Bakalović Aida, dipl.ing.
 3. Birparić Fadila, prof.

 

 

USMENA ODBRANA RADA – II grupa                   17.06.2019. god. u 11 sati

 

 1. Ikanović Kemal, dipl.ing.
 2. Bakalović Aida, dipl.ing.
 3. Birparić Fadila, prof..

  

 

 

 

 

 

OBUĆARI

III6   

 

PRAKTIČAN RAD –                                              10.06.2019. god. u 11 sati

 

 1. Sijerčić Aida, dipl.ing.
 2. Lemezović Vahida, dipl.ing.
 3. Ikanović Kemal, dipl.ing.

 

 

USMENA ODBRANA RADA                                  10.06.2019. god. u  13 sati

 

 1. Sijerčić Aida, dipl.ing.
 2. Ikanović Kemal, dipl.ing.
 3. Lemezović Vahida, dipl.ing.

 

 

                                       

PISMENI RAD IZ BOSANSKOG JEZIKA – III4,III5,III6    -18.06.2019. god. u 10 sati

 

 1. Čolaković Elvira, prof.
 2. Bećirović Mirzet, prof
 3. Faić Eldina, prof.

 

 

 

 

 

 

VETERINARSKI TEHNIČARI  IV-1

 

ODBRANA MATURSKOG RADA  (Higijena namirnica životinjskog porijekla) -                                               10.06.2019. god. u 9 sati

 

 1. Zakomac Tamara, dr.vet.medicine
 2. Beširović Omer, dr.vet.medicine
 3. Čokić Adis, dr.vet.medicine

 

ODBRANA MATURSKOG RADA  (Porodiljstvo) – 10.06.2019. god. u 10,30 sati

 

 1. Zakomac Tamara,dr.vet.medicine
 2. Beširović Omer, dr.vet.medicine,
 3. Čokić Adis, dr.vet.medicine

 

ODBRANA MATURSKOG RADA  (Zarazne bolesti) – 11.06.2019. god. u 12 sati

 

 1. Zakomac Tamara,dr.vet.medicine
 2. Beširović Omer, vet.medicine
 3. Čokić Adis, dr.vet.medicine

 

 

STRUČNI ISPIT               -                                       12.06.2019. god.u 9 sati

 

 1. Beširović Omer, dr.vet.medicine
 2. Zakomac Tamara , dr.vet.medicine
 3. Čokić Adis, dr.vet.medicine

 

PISMENI IZ BOSANSKOG JEZIKA     -                13.06.2019. god. u 10 sati

 

 1. Bećirović Mirzet, prof.
 2. Hadžibeganović Amra, prof.
 3. Čolaković Elvira prof.

 

 

 

 

TEKSTILNI TEHNIČARI  IV-2

 

 

ODBRANA MATURSKOG RADA                     10.06.2019. god. u 9 sati

 

 1. Granić Zineta,ing.tekstila
 2. Hasanbegović Adila, dipl.ing.tekstila
 3. Pašalić Amela, ing.tekstila

 

 

STRUČNI ISPIT                -                                  11.06.2019. god.u 11 sati

 

 1. Hasanbegović Adila, dipl.ing.tekstila
 2. Pašalić Amela, dipl.ing.tekstila
 3. Granić Zineta,ing. tekstila

 

PISMENI IZ BOSANSKOG JEZIKA     -               13. 06.2019. god u 10 sati

 

 1. Bećirović Mirzet, prof.
 2. Hadzibeganović Amra, prof.
 3. Čolaković Elvira, prof.

 

 

 

KOZMETIČKI TEHNIČARI   IV-3

 

ODBRANA MATURSKOG RADA ( I grupa)    -   10.06.2019. god. u 9 sati

 

 1. Salihbegović Suada, prof.
 2. Bakalović Aida, dipl.ing.
 3. Sufi Larisa, dipl.kozmetolog

 

ODBRANA MATURSKOG RADA ( II grupa)    - 11.06.2019. god. u 9 sati

 

 1. Salihbegović Suada, prof.
 2. Bakalović Aida, dipl.ing.
 3. Sufi Larisa, dipl.kozmetolog

 

STRUČNI ISPIT                           -                            12.06.2016. god. u  10 sati

 

 1. Nedžibović Sabiha, prof.
 2. Salihbegović Suada, dipl.ing.
 3. Aščić Mubera, prof.

 

 

PISMENI IZ BOSANSKOG JEZIKA     -               13. 06.2019. god u 10 sati

 

 1. Bećirović Mirzet, prof.
 2. Hadžibeganović Amra, prof.
 3. Čolaković Elvira, prof.

 

Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com