Na osnovu Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području TK za školsku 2019/2020. objavljenog u listu Oslobođenje, JU Mješovita srednja škola Tuzla obavještava zainteresovane učenike da je Planom upisa za 2019/2020. š.g. predviđen upis u slijedeća zvanja/zanimanja:

1. Veterinarski tehničar, 1 odjeljenje - 25 učenika,
2. Kozmetički tehničar, 1 odjeljenje - 25 učenika,
3. Frizer, 2 odjeljenja - 50 učenika,
4. Krojač, 1 odjeljenje - 25 učenika.


Prijave na Konkurs su u tri upisna roka:


1. upisni rok traje od 7. 6. - 11. 6. 2019.
2. upisni rok traje od 14. 6. - 20. 6. 2019.
3. upisni rok do 25. 8. 2019.

Bodovni minimum za tehničke škole je 50 bodova na prvom i 45 bodova na drugom i trećem upisnom roku.


Potrebna dokumentacija:


- Zahtjev za upis,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Svjedodžba o završenom IX razredu
- Uvjerenje o uspjehu u VI,VII i VIII razredu,
- Uvjerenje o polaganju eksterne mature,
- druga dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za upis u prvi razred (posebna diploma,diplome za postignuti uspjeh na takmičenjima iz predmeta relevantnih za struku,pripadnost boračkoj populaciji).
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com