U prilogu se nalaze Rang liste kandidata prijavljenih na Konkurs za prijem uposlenika nakon provedene konkursne procedure.

Liste se nalaze u PDF fajlovima. Bosanski jezik i komunikacija

Engleski jezik

Latinski jezik

Historija religija

Fizika

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Krojačka struka

Medicinska struka

Tekstilna struka

Informatika

Islamska vjeronauka
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com