U prilogu se nalaze Konačne rang liste kandidata prijavljenih na Konkurs za prijem uposlenika nakon provedene konkursne procedure te odluke o prijemu uposlenika.
Odluke o prijemu

Konačne rang liste
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com