Nargila (arap.: أرجيلة [arghileh]; perz.: قلیان [qalyān]; hindi: हुक़्क़ा (devanagari), حقّہ (nastaleeq) [hukkā, ḥuqqah]; hukić - poznatija i kao hookah (eng.) ili vodena lula) instrument je koji se koristi za isparavanje i pušenje aromatiziranog duhana ili marihuane čija para ili dim prolazi kroz posudu s vodom prije udisanja.

Potječe iz Perzije i tvrdi se da ju je izmislio Irfan Shaikh. Stekla je popularnost u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Egiptu, Australiji, jugoistočnoj Aziji, Tanzaniji i Južnoj Africi.
Nargilina para dolazi iz posude na samom vrhu nargile ispod ugljena.U toj posudi nalazi se duhan koji se naziva šiša (eng. shisha). Taj duhan mora biti vlažan da bi se stvorila para. Iako se to naziva duhanom, zapravo se radi o celulozi u koju se dodaju okusi. Okusi su najčešće voćni, ali mogu biti i duhanski. Taj duhan može biti nikotinski, ali i ne mora. Zatim, para prolazi kroz dugačku cijev do staklene posude sa vodom na samom dnu nargile i pritom izlazi iz vode i ulazi u crijevo koje služi za inhalaciju. Pušači nargile se izlažu bolestima ako voda nije dobro pročistila paru. Popularna je među mlađom populacijom.

Diljem svijeta se osnivaju nargila-barovi koji djeluju kao kafić ili noćni klub s nargilom na svakom stolu. Nargile su dostupne i može ih se pronaći u svakoj bolje opremljenoj trgovini duhanskim proizvodima.
Zdravstvene posljedice primjene nargile

Sva dosadašnja istraživanja o uticaju nargile na zdravlje ljudi, izvještavaju o štetnim efektima po zdravlje ljudi, najviše na pluća i mozak (respiratorni sistem i centralni nervni sistem), pogotovo ako se nargila uzima često ili redovno.Shodno tome, štetni efekti po zdravlje mladih i adolescenata su još više prisutni, obzirom da se radi o osobama koje su u razvojnom dobu, a uporište u tome se nalazi i u važečim zakonskim propisima, kojim se maloljetnim osobama zabranjuje upotreba legalnih psihoaktivnih supstanci (duhan, alkohol), dok su ilegalne droge svakako zabranjene.Zdravstvene štete proizlaze iz toksičnih efekata dima tamnog duhana i karbon monoksida koji je prisutan kod pušenja nargile u značajno većoj količini od količine koja se apsorbuje pušenjem obične cigarete duhana.Štete na plućima se ogledaju u proširenju plućnih alveola (osnovnih funkcionalnih jedinica procesa disanja), smanjenju elastičnosti njihovih zidova zbog čega dolazi do dužeg zadržavanja štetnih produkata duhana, te smanjene funkcionalnosti plućnog tkiva zbog umanjene ventilacione sposobnosti. Zbog ovog su moguće alergijske reakcije i/ili upalna stanja pluća koja se manifestuju povišenom temperaturom, otežanim disanjem (dispnoa), kašljanjem, malaksalošću, gubitkom apetita i sl. Krajnji rezultat dugotrajne upotrebe nargile može biti hronični bronhitis ili ponavljane upale pluća uz neminovni gubitak imuniteta, što je odlična “podloga” za različite mikroorganizme, a posebno bacil tuberkuloze.Nargila ima stimulativno, relaksirajuće i sedativno dejstvo na psihičke funkcije u toku konzumiranja i dok traje efekat duhana; osoba je opuštena, zadovoljna i dobrog raspoloženja.

Duževremenom konzumacijom nargile, razvija se psihička zavisnost, a prestanak djelovanja supstance izaziva različite simptome, kao što su glavobolja, pomanjkanje koncentracije i pažnje, napetost koja može preći u agresivnost, neraspoloženje koje može ići do depresivnih reakcija, te gubitak volje i smanjenje opće funkcionalnosti. Nerijetko osobe koje konzumiraju nargilu imaju i neke primarne poremečaje ličnosti čime se zdravstveno stanje u slučaju razvijanja bolesti dodatno komplikuje.Razlozi koji idu protiv uzimanja nargile su slijedeći: nekonstruktivno trošenje vremena u osjetljivom dobu života, neprihvatljiv model ponašanja, razvijanje loše navike koja može preći u ovisnost, čime su štete za zdravlje manifestne, a posljedice ponekad i trajne.

Dob korištenja nargile:

Počeci uzimanja duhana, marihuane, u zadnje vrijeme nargile, pa i alkohola su obično vezani za rano adolescentno doba (12-15 g.), sa tendencom pomicanja prema ranijem dobu života (11-13 g.)., prema posljednjim izvještajima SZO.
Važno je naglasiti da uvijek postoji mogućnost zloupotrebe nargile u smislu dodavanja različitih psihoaktivnih supstanci, uključujući i ilegalne droge, kao što su preparati kanabisa, psihostimulansi ili neke nove droge (tzv. „high legals”), koje ponekad nije moguće ni identificirati. Štetne posljedice po zdravlje konzumenata nargile sa ovakvim sadržajima su još više izražene.

Osnovni sastav nargile je duhan, zato je treba zabraniti maloljetnim licima, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, čime bi se djelimično smanjile zdravstvene štete kod mladih.Obzirom da, prema postoječoj legislativi, nargila nije svrstana u zabranjeno sredstvo za upotrebu, a posebno za maloljetne osobe, kao što je to slučaj sa alkoholom i duhanskim prerađevinama, sadržaj nargile ne podliježe obaveznoj kontroli nadležnih inspekcijskih službi
.Zbog toga je neophodno što prije pravno regulisati oblast primjene nargile, kako u smislu određivanja starosne dobi konzumenata, tako i sadržaja nargile, te definisanja sankcija za prekršitelje takvih zakonskih propisa.
U Zavodu se do sada nismo susretali sa osobama koje su razvile ovisnost zbog upotrebe nargile, ali svakodnevno, u radu sa pacijentima, posebno u našim savjetovalištima, imamo saznanja o masovnoj upotrebi nargile među mladima.


Aromatični duhan posebno je štetan za maloljetnike, a u Bosni i Hercegovini ne postoje zakonski propisi za sve popularnije nargile.
"Štetni efekti po zdravlje mladih i adolescenata su još više prisutni, s obzirom da se radi o osobama koje su u razvojnom dobu. Krajnji rezultat dugotrajne upotrebe nargile može biti hronični bronhitis, ili ponavljane upale pluća, uz neminovni gubitak imuniteta, što je odlična 'podloga' za različite mikroorganizme."
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com