5.12.2019. godine JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama - Smoluća, posjetili su učenici i profesori JU Mješovite srednje škole Tuzla, JU Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla i nastavnici i učenici JU OŠ Brčanska Malta Tuzla s ciljem prisustvu radionici o prevenciji bolesti ovisnosti i realizaciji projekta "Prevencija zloupotrebe i konzumiranja nargile među učenicima i učenicama TK" u saradnji sa Međunarodnim udruženjem "Interaktivne otvorene škole" MIOS Tuzla.
Iz Mješovite srednje škole je prisustvovalo 9 učenica, 7 učenica I5 razreda i 2 učenice iz II 1 i to: Sinanović Aldina, Rizvanović Melisa, Junuzović Ajla, Numanović Aldina, Kuralić Šejla, Hukić Marzela, Mehić Amela, Huskić Semina, Murić Amina.

Sa načinom rada i boravka ovisnika u centru su nas upoznali, pedog-psiholog centra, odgajatelj i 2 štićenika koji su trenutno smješteni u Centu na odvikavanju od droga.
Dvojica štićenika su dobrovoljno ispričali prisutnima o svojim počecima uzimanja droge pa sve do dolaska u Centar i njihovom borbom od odvikavanja. Učenici i profesori su postavljali pitanja ovisnicima.
F. Birparić
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com