Plan upisa



U prilogu se nalaze termini polaganja završnih i maturskih ispita u školskoj 2019/20. godini.


Termini
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com