U prilogu se nalaze Rang liste kandidata prijavljenih na Konkurs za prijem uposlenika.

Liste su objedinjene u jedan PDF. Nakon što preuzmete datoteku pronađite listu za poziciju koja vas interesuje. Rang lista za profesora latinskog jezika se nalazi u posebnoj datoteci.


RANG LISTE


Latinski jezik
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com