Rang liste po Konkursu, za radna mjesta: sekretar i saradnik za ekonomsko-finansijske poslove i higijeničar.Sekretar


Sekretar, 2. list


Higijeničar


Higijeničar, 2. list
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com