Konačna rang lista po Konkursu i Odluke o prijemu u radni odnos na radna mjesta: sekretar i saradnik za ekonomsko-finansijske poslove i higijeničar.Odluke i lista
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com