20. novembar - Međunarodni dan djeteta
To je dan kada se svuda u svijetu slavi godišnjica usvajanja Konvencije o pravima djeteta.

Učenici naše škole I 3 - frizeri su sa svojom razrednicom Almom Mehidić i defektologom Mirnom Torbarac obilježili ovaj dan. Na ovoj radionici oni su se bazirali na jedno pravo djeteta, a to je "Pravo djece na posebno školovanje ako postoji određena teškoća u razvoju". Zajedničkim ucestvovanjemu radionici pružili su podršku svojoj drugarici u odjeljenju, koja ima oštećenje sluha. Time su osvijestili potrebu međusobnog uvažavanja, prihvatanja i pomaganja, te su poslali poruku i drugima vezano za prava djece sa oštećenim sluhom.

Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
skola@msstuzla.com