U prilogu se nalaze Rang liste kandidata prijavljenih na Konkurs za prijem uposlenika.

Liste su objedinjene u jednom PDF-u. Nakon što preuzmete URL URL-a, pronađite popis za poziciju koja vas zanima.


RANG LISTEPsihologija i pedagogija - ispravka

Stručno-teorijska nastava - ispravka
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com