U prilogu se nalaze Rang liste kandidata prijavljenih na Konkurs za prijem uposlenika. 

Pozicija 105.7

Pozicija 105.7 (2. list)

Pozicija 105.3

Pozicija 105.6

Pozicija 105.5

Pozicija 105.. (2. list)
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com