U prilogu se nalaze liste kandidata nakon uoućenih prigovora.Preliminarna lista nakon ispravke
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
skola@msstuzla.com