U prilogu se nalaze liste kandidata nakon završenog intervjua po konkursu za prijem uposlenika.Rang lista
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
skola@msstuzla.com