Svjetski dan hrane utemeljen je od zemalja članica Organizacije za prehranu i poljoprivredu na dvadesetoj konferenciji Organizacije za prehrahu i poljoprivredu u novembru 1979. godine. Tim povodom su članovi Ekološke sekcije naše škole sa prof. Muberom Aščić obilježili 16. 10. Svjetski dan hrane.


Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
skola@msstuzla.com