U cilju stručne edukacije na praktičnoj nastavi, naši učenici smjera veterinarski tehnicari (II-1) posjetili su reprezentativnu veterinarsku stanicu "Pet Doc 4" u Lukavcu.
Teme stručne posjete bile su:
- Identifikacija domaćih životinja
- Oftalmologija savremene hirurgije
- Ortopedija u veterinarskoj hirurgiji
- Savremene hirurške tehnike

Profesor koordinator: Adis Čokić, dr.vet.