Plan upisa

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TUZLA
IZVOD IZ PRAVILA ŠKOLE
ČLAN 48.

PRAVA UČENIKA SU DA:
- Prema svojoj želji učestvuje u slobodnim aktivm+nostima škole,
- Sudjeluje u javnoj i kulturnj djelatnosti škole,
- Sudjeluje u radu od odjeljenskog vijeća i u radu vijeća učenika,
- Sudjeluje u profesionalnoj orjentaciji koju organizira škola,
- Ulažu prigovore na utvrđenu mjeru, odnosno izrečenu vaspitno- disciplinsku mjeru.

OBAVEZE UČENIKA SU:
- Da redovno pohađa nastavu,
- Da uči i izvršava školske obaveze,
- Da se primjerno vlada i pravilno odnosi prema svojim drugovima i svim zaposlenim u školi,
- Da čuva školsku imovinu,
- Da izvšava i druge obaveze utvrđene Zakonom i aktima škole.

Član 111.

LAKŠE POVREDE DISCIPLINE:
- Zakašnjavanje na nastavu do pet puta u toku jednog polugodišta neopravdano,
- Dolazak na nastavu sa zakašnjenjem ili neopravdano napuštanje nastave prije njegovog završetka,
- Ometanje nastavnika u izvođenju nastave u svom ili drugom odjeljenju,
- Izbjegavanje učešća u aktivnostima koje se vode na održavanju čistoće i estetskog izgleda školskih prostorija i
  školskog dvorišta,
 -Kršenje pravila kućnog reda.
Član 111. TEŽE DISCIPLINSKE MJERE:
- Zakašnjavanje na nastavu više od oet puta u toku jednog polugodišta,
- Samovoljno napuštanje časova,
- Drsko ponašanje prema učenicma, nastavnicima i ostalim uposlenicima škole,
- Ponašanje kojim se vrijeđaju nacionalni, religijski i drugi osjećaji učenika, nastavnika i građana,
- Političko organizovanje i djelovanje u školi,
- Kršenje pravila zaštite na radu za vrijeme obavljanja praktične nastave,
- Korištenje alkohola, duhana i drugih opojnih sredstava u škloli,
- Posjedovanje oružja i eksplozivnih sredstava,
- Prisvajanje tuđe imovine (krađa),
- Nepristojno ponašanje na ulici i u drugim javnim mjestima (tuća, vrijeđanje itd.),
- Namjerno nanošenje materijalne štete,
- Krajne nemaran odnos prema radu i učenju,
- Izazivanje nereda i tuče u školi,
- Falsifikovanje svjedodžbi, učeničke knjižice, pismenih i kontrolnih radova, uvjerenja, potvrda drugih akata izdatih
  u školi,
- Neovlašteno potpisivanje podataka u dokumentaciji i evidenciji koju radi škola,
- Učestalo ponavljanje lakših povreda radne discipline,
- Korištenje mobitela u toku nastave.


Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com