Objavljujemo literarni konkurs za učenike naše škole na temu „Pružimo ruku, poklonimo pažnju“U prilogu se nalazi PDF rasporeda časova za 1. polugodište školske 2018/2019. godine.

RASPORED
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com