Sekcija Crveni križ

Nedžibović dr. Sabiha

Ekološka sekcija
Nasković Predrag

Mladi frizeri za muškarce
Spahić Ševala

Mladi frizeri za žene
Babajić Zekira

Novinarska sekcija
Hadžibeganović Amra

Literarna sekcija
Hadžibeganović Amra

Mladi kozmetičari
Sufi Larisa

Sekcija Ljubimac u kući
Zakomac Tamara

Moda i dizajn
Pašalić Amela

Sportska sekcija Fudbal
Suljetović Mirsad

Sportska sekcija Atletika
Suljetović Mirsad

Folklorna sekcija
Mustačević Amra

Bibliotekarska
Kadić Sadeta

Debatna sekcija
Onodi Ljiljana

Dodatna/dopunska nastava


Fizika
Pihljak Azra

Hemija
Salihbegović Suada

Konstrukcije odjeće
Hasanbegović Adila

Engleski jezik
Hodžić Elvira

Njemački jezik
Muharemović Maida

I. vjeronauka
Mehidić Alma

Matematika
Dizdarević Nedžad
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com