Sekcija Crveni križ

Nedžibović dr. Sabiha

Ekološka sekcija
Aščić Mubera

Mladi frizeri za muškarce
Ćatić Nedreta

Mladi frizeri za žene
Spahić Ševala

Novinarska sekcija
Hadžibeganović Amra

Literarna sekcija
Stahov Biljana

Mladi kozmetičari
Sufi Larisa

Sekcija Ljubimac u kući
Ćokić Adis

Moda i dizajn
Pašalić Amela

Sportska sekcija Odbojka
Gradaščević Edita

Sportska sekcija Atletika
Hamidović Ibrahim

Folklorna sekcija
Mustačević Amra

Bibliotekarska
Kadić Sadeta

Informatička sekcija
Đulović Jasmina

Mladi veterinari
Sabina Grebović

Dodatna/dopunska nastava


Fizika
Šehović Senka

Hemija
Salihbegović Suada

Konstrukcije odjeće
Hasanbegović Adila

Engleski jezik
Hodžić Elvira
Divović Mladen

Njemački jezik
Turić Nejra

I. vjeronauka
Mehidić Alma

Matematika
Dizdarević Nedžad
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com

Login