Program rada u prethodnoj školskoj godini je u cjelini realizovan. U školskoj 2016/2017.godini, nastavu je pohađalo 338 učenika, od čega je 263 učenica, i 75 učenika. Učenici su bili raspoređeni u 16 odjeljenja,  i to 9 u tehničku i 7 u stručnu školu.

Od 338 učenika na kraju školske 2016/2017. godine sa uspjehom je završilo školsku godinu 329 učenika, ili 97,33%, dok 9 učenika (odnosno 2,66%) je upućeno da ponavlja razred. Učenici koji su upućeni da ponavljaju razred su pretežno učenici iz tehničke škole. Srednja ocjena na kraju školske 2016/2017. godine iznosi 3,68.

Uspjeh učenika u tehničkoj i stručnoj školi izkazan je kroz dole navedenu tabelu:

 

VRSTA ŠKOLE

BROJ ODJELJENJA

USPJEH

ODLIČAN

VRLOD.

DOBAR

DOVOLJAN

NEDOV.

NEOC.

PROSJEK

TEHNIČKA

9

36

72

60

2

8

 

3,70

56,25%

20,22

40,44

33,70

1,12

4,49

/

STRUČNA

7

24

61

72

2

1

 

3,65

43,75%

15

38,12

45

1,25

0,625

 

UKUPNO

16

60

133

132

4

9

 

3,68

17,75

39,34

39,05

1,18

2,66

 

 

Maturskom ispitu je pristupilo 19 učenika, a završnom ispitu 48 učenika, što ukupno čini 67 učenika. Prolaznost je 100%.

Uspjeh na maturskom ispitu:

  • odličnih          4 učenika
  • vrlodobrih      11 učenika
  • dobrih            4 učenika


Uspjeh na završnom ispitu:

  • odličnih        19 učenika
  • vrlodobrih    22 učenika
  • dobrih          5 učenika
  • dovoljnih      2 učenika


U toku prethodne školske godine učenici su izostali sa 22.999 časova. Od ukupog broja izostanaka, 18.782 su opravdani, a 4217 su neopravdani. Kada je u pitanju vladanje učenika, na kraju školske godine je stanje bilo sljedeće:

Primjerno vladanje           247 učenika
Vr.dobro vladanje             29 učenika
Dobro vladanje                36 učenik
Zadovoljava                     10 učenika
Loše                                16 učenika

Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com