Znanje se množi dijeljenjem.

Škola zapošljava 47 radnika od čega je 37 profesora teoretske i praktične nastave

Nastavnici i drugi uposlenici škole u školskoj 2017/18. godini

  1. Kabil  Mensura prof. stručno-teoretske  nastave
  2. Sijerčić  Aida, prof. stručno-teoretske  nastave
  3. Bakalović  Aida, prof. stručno-teoretske  nastave
  4. Đurić  Hajrija, prof. stručno-teoretske  nastave
  5. Salihbegović Suada, prof. stručno-teoretske  nastave
  6. Granić  Zineta, prof. stručno-teoretske i praktične  nastave
  7. Hasanbegović  Adila, prof. stručno-teoretske  nastave
  8. Skalonić  Vera, prof. informatike
  9. Stahov Biljana, prof, b/h/s jezika
  10. Hadžibeganović  Amra,prof.b/h/s jezika
  11. Bećirović Mirzet,prof b/h/s jezika
  12. Mustačević  Amra, engleskog  jezika
  13. Hodžić  Elvira, prof. engleskog jezika
  14. Muharemović  Maida, prof. njemačkog jezika
  15. Šišić Sanela, prof latinskog jezika
  16. Dizdarević Nedžad, prof. matematike
  17. Glavić Šefika, prof matematike
  18. Suljetović  Mirsad, profesor tjelesnog odgoja
  19. Hamidović  Ibrahim, prof. tjelesnog odgoja
  20. Pihljak  Azra,prof.fizike
  21. Nasković Predrag,dipl.biolog
  22. Nedžibović dr. Sabiha, prof. stručnih predmeta  med. Struke
  23. Beširović  Omer, prof. stručno-teoretske i praktične   nastave
  24. Zakomac  Tamara, prof. stručno-teoretske i praktične   nastave
  25. Čokić Adis, prof. stručno-teoretske i praktične   nastave-pripravnik
  26. Ćasurović Asim, prof. stručno-teoretske nastave
  27. Birparić  Fadila , prof. ekonomike
  28. Onodi  Ljiljana, prof historije
  29. Kljaić  Kadir, prof. demokratije
  30. Suljić Edina, prof. pedagogije i psihologije
  31. Mehidić Alma, prof. islamske vjeronauke
  32. Babajić Zekira majstor frizer- praktična nastava
  33. Spahić  Ševala, majstor frizer-praktična nastava
  34. Sufi  Larisa, prof, praktične nastave
  35. Lemezović Vahida,dipl.ing.
  36. Pašalić Amela,dipl.ing.
  37. Kulović Mirsada,ing
  38. Ikanović Izeta,direktor
  39. Kadić  Sadeta, bibliotekar
  40. Torbarac  Mirna, defektolog
  41. Bešlagić Amra,pedagog
  42. Granić Nermin,sekretar
  43. Šadić Emina,administrativno-računovodstveni radnik
  44. Husić  Emina,radnik na održavanju higijene
  45. Bektić  Fatima, radnik na održavanju higijene
  46. Kadić Ramiz, radnik na održavanju higijene
  47. Suljić Sulejman, domar
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com