Znanje se množi dijeljenjem.

Škola zapošljava 47 radnika od čega je 37 profesora teoretske i praktične nastave

Uposlenici JU Mješovite srednje škole Tuzla u 2018/2019.školske godineI - nastavno osoblje:

1. Granić Zineta, profesor praktične nastave tekstilne struke
2. Hasanbegović Adila, profesor stručno-teoretske nastave
3. Sivić Majda, profesor praktične nastave tekstilne struke
4. Mehmedović Nizara, profesor praktične nastave tekstilne struke
5. Pašalić Amela, profesor stručno-teoretske nastave tekstilne struke
6. Beširović Omer, profesor stručno-teoretske nastave veterinarske struke
7. Zakomac Tamara, profesor stručno-teoretske nastave veterinarske struke
8. Čokić Adis, profesor stručno-teoretske nastave veterinarske struke
9. Sabina Grebović, profesor stručno-teoretske nastave veterinarske struke
10. Ikanović Kemal, profesor praktične nastave kožarske struke
11. Hasić Nermina, koordinator praktične nastave
12. Birparić Fadila ,profesor ekonomike i poduzetništva
13. Kljaić Kadir,profesor demokratije i ljudskih prava
14. Stahov Biljana, profesor B/H/Sjezika i komunikacija
15. Hadžibeganović Amra, profesor B/H/Sjezika i komunikacija
16. Čolaković Elvira, profesor B/H/Sjezika i komunikacija
17. Bećirović Mirzet, profesor B/H/Sjezika i komunikacija
18. Mustačević Amra, profesor engleskog jezika
19. Hodžić Elvira, profesor engleskog jezika
20. Divović Mladen, profesor engleskog jezika
21. Turić Nejra, profesor njemačkog jezika
22. Šišić Sanela,instruktor latinskog jezika
23. Hamidović Ibrahim,profesor tjelesnog odgoja
24. Gradaščević Edita, profesor tjelesnog odgoja
25. Bakalović Aida,profesor stručno-teoretske nastave
26. Lemezović Vahida, profesor stručno-teoretske nastave
27. Salihbegović Suada, profesor stručno-teoretske nastave
28. Sijerčić Aida, profesor stručno-teoretske nastave
29. Dizdarević Nedžad,profesor matematike
30. Đulović Irma, profesor matematike
31. Aščić Mubera,profesor biologije
32. Onodi Ljiljana, profesor historije
33. Spahić Ševala,majstor frizer
34. Ćatić Nedreta, majstor frizer
35. Đulović Jasmina,profesor informatike
36. Ahmetović Ćamil,profesor informatike
37. Sufi Larisa,profesor praktične nastave kozmetičke struke
38. Šehović Senka,profesor fizike
39. Nedžibović dr. Sabiha,profesor stručno-teoretske nastave med. grupe predmeta
40. Haračić Alma,profesor psihologije
41. Milosavljević Ivana,prof.psihologije
42. Mehidić Alma,profesor islamske vjeronauke

II stručni saradnici:

1. Bešlagić Amra, pedagog škole
2. Kadić Sadeta, bibliotekar
3. Torbarac Mirna,defektolog

III Vannastavno osoblje:

1. Ikanović Izeta,direktor škole
2. Granić Nermin,sekretar
3. Šadić Emina,administ.-finansijski radnik
4. Suljić Sulejman,majstor
5. Husić Emina,higijeničar
6. Bektić Fatima,higijeničar
7. Kadić Ramiz,higijeničar
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com