Znanje se množi dijeljenjem.

Škola zapošljava 47 radnika od čega je 37 profesora teoretske i praktične nastave

Nastavnici i drugi uposlenici škole u školskoj 2017/18. godini

  1. Sijerčić  Aida, prof. stručno-teoretske  nastave
  2. Bakalović  Aida, prof. stručno-teoretske  nastave
  3. Salihbegović Suada, prof. stručno-teoretske  nastave
  4. Granić  Zineta, prof. stručno-teoretske i praktične  nastave
  5. Hasanbegović  Adila, prof. stručno-teoretske  nastave
  6. Stahov Biljana, prof, b/h/s jezika
  7. Hadžibeganović  Amra,prof.b/h/s jezika
  8. Čolaković Elvira, prof. b/h/s jezika
  9. Mustačević  Amra, engleskog  jezika
  10. Hodžić  Elvira, prof. engleskog jezika
  11. Divović Mladen, prof. engleskog jezika
  12. Turić Nejra, prof. njemačkog jezika
  13. Šišić Sanela, prof latinskog jezika
  14. Dizdarević Nedžad, prof. matematike
  15. Đulović Irma, prof matematike
  16. Gradaščević Edita, profesor tjelesnog odgoja
  17. Hamidović  Ibrahim, prof. tjelesnog odgoja
  18. Šehović Senka,prof.fizike
  19. Aščić Mubera,prof. biologije i hemije
  20. Nedžibović dr. Sabiha, prof. stručnih predmeta  med. struke
  21. Beširović  Omer, prof. stručno-teoretske i praktične   nastave
  22. Zakomac  Tamara, prof. stručno-teoretske i praktične   nastave
  23. Čokić Adis, prof. stručno-teoretske i praktične   nastave-pripravnik
  24. Grebović Sabina, prof. stručno-teoretske nastave
  25. Birparić  Fadila , prof. ekonomike
  26. Onodi  Ljiljana, prof historije
  27. Kljaić  Kadir, prof. demokratije
  28. Milosavljević Ivana, prof. pedagogije i psihologije
  29. Haračić Alma, prof. pedagogije i psihologije
  30. Mehidić Alma, prof. islamske vjeronauke
  31. Sufi  Larisa, prof, praktične nastave
  32. Ćatić Nedreta,majstor frizer- praktična nastava
  33. Spahić  Ševala, majstor frizer-praktična nastava
  34. Lemezović Vahida,dipl.ing.
  35. Pašalić Amela,dipl.ing.
  36. Sivić Majda,prof. praktične nastave
  37. Ikanović Kemal, prof. praktične nastave
  38. Hasić Nermina,prof. praktične nastave
  39. Ikanović Izeta,direktor
  40. Kadić  Sadeta, bibliotekar
  41. Torbarac  Mirna, defektolog
  42. Bešlagić Amra,pedagog
  43. Granić Nermin,sekretar
  44. Šadić Emina,administrativno-računovodstveni radnik
  45. Husić  Emina,radnik na održavanju higijene
  46. Bektić  Fatima, radnik na održavanju higijene
  47. Kadić Ramiz, radnik na održavanju higijene
  48. Suljić Sulejman, domar
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com