The S5 Quick Contact module is demo'd on this page. This module is a simple way for your visitors to get in contact with you. Sometimes full contact pages are just too much. If you're looking for an easy way to stay in contact with your visitors this module is for you. This module has fully configurable language settings, sends emails to a specified admin account, captcha spam protection and much more! And of course it's free!

  1. Specify text of error message and field names
  2. Validates email address
  3. Include intro text if desired
  4. Set one admin email to receive all emails
  5. Uses the built-in Joomla email functions
  6. Optional captcha spam protection
RASPORED INFORMACIJE ZA RODITELJE
ŠKOLSKA 2018/2019 GODINE


I1 VETERINARSKI TEHNIČARI
Razredni starješina: Ljilana Onodi
Ponedjeljak od 13:30-14:15h


I2 KROJAČI-OBUĆARI
Razredni starješina: Ibrahim Hamidović
Ponedjeljak od 16:15-17:00h


I3 KOZMETIČKI TEHNIČARI
Razredni starješina: Jasmina Đulović
Petak od 14:30-16:00H


I4 FRIZER
Razredni starješina: Amra Hadžibeganović
Petak u 17h


I5 FRIZERI
Razredni starješina: Suada Salihbegović
Srijeda od 11: 11:45h
Petak od 15:30- 16:30h


II1 VETERINARSKI TEHNIČARI
Razredni starješina: Ašćić Mubera
Utorak od 12:00-12:45h


II2 KOZMETIČKI TEHNIČARI
Razredni starješina: Nedžad Dizdarević
Ponedjeljak: 15:10-16:00h


II3 FRIZERI
Razredni starješina: Lemezović Vahida
Četvrtak od 12:45- 13:30h

II4 FRIZERI
Razredni starješina:Edita Gradaščević
Petak od 16:15- 17:00h


II5 FRIZERI
Razredni starješina: Kadir Kljajić
Ponedjeljak od 16:15h
Četvrtak od 18h

III1 VETERINARSKI TEHNIČARI
Razredni starješina: Biljana Stahov
Četvrtak od 17:50-18:30h


III2 TEKSTILNI TEHNIČARI
Razredni starješina: Adila Hasanbegović
Srijeda od 14:20-15:10h

III3 KOZMETIČKI TEHNIČARI
Razredni starješina: Larisa Sufi
Četvrtak: 14:30-15:30h

III4 FRIZERI
Razredni starješina:Amraq Mustačević
Petak od 17:00-17:30h


III5 FRIZERI
Razredni starješina: Fadila Birparić
Utorak od 17:00-17:30h
Četvrtak od 11:00


III6 OBUĆARI
Razredni strarješina: Ikanović Kemal
Utorak od 13:30- 14:15h


IV1 VETERINARSKI TEHNIČARI
Razredni starješina: Aida Sijerčić
Utorak od 17:00-17:45h


IV2 TEKSTILNI TEHNIČARI
Razredni starješina: zineta Granić
utorak od 12:30-13:30h


IV3 KOZMETIČKI TEHNIČARI
Razredni starješina: Aida Bakalović
Četvrtak od 14:20-15:10h
JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TUZLA
IZVOD IZ PRAVILA ŠKOLE
ČLAN 48.

PRAVA UČENIKA SU DA:
- Prema svojoj želji učestvuje u slobodnim aktivm+nostima škole,
- Sudjeluje u javnoj i kulturnj djelatnosti škole,
- Sudjeluje u radu od odjeljenskog vijeća i u radu vijeća učenika,
- Sudjeluje u profesionalnoj orjentaciji koju organizira škola,
- Ulažu prigovore na utvrđenu mjeru, odnosno izrečenu vaspitno- disciplinsku mjeru.

OBAVEZE UČENIKA SU:
- Da redovno pohađa nastavu,
- Da uči i izvršava školske obaveze,
- Da se primjerno vlada i pravilno odnosi prema svojim drugovima i svim zaposlenim u školi,
- Da čuva školsku imovinu,
- Da izvšava i druge obaveze utvrđene Zakonom i aktima škole.

Član 111.

LAKŠE POVREDE DISCIPLINE:
- Zakašnjavanje na nastavu do pet puta u toku jednog polugodišta neopravdano,
- Dolazak na nastavu sa zakašnjenjem ili neopravdano napuštanje nastave prije njegovog završetka,
- Ometanje nastavnika u izvođenju nastave u svom ili drugom odjeljenju,
- Izbjegavanje učešća u aktivnostima koje se vode na održavanju čistoće i estetskog izgleda školskih prostorija i
  školskog dvorišta,
 -Kršenje pravila kućnog reda.
Član 111. TEŽE DISCIPLINSKE MJERE:
- Zakašnjavanje na nastavu više od oet puta u toku jednog polugodišta,
- Samovoljno napuštanje časova,
- Drsko ponašanje prema učenicma, nastavnicima i ostalim uposlenicima škole,
- Ponašanje kojim se vrijeđaju nacionalni, religijski i drugi osjećaji učenika, nastavnika i građana,
- Političko organizovanje i djelovanje u školi,
- Kršenje pravila zaštite na radu za vrijeme obavljanja praktične nastave,
- Korištenje alkohola, duhana i drugih opojnih sredstava u škloli,
- Posjedovanje oružja i eksplozivnih sredstava,
- Prisvajanje tuđe imovine (krađa),
- Nepristojno ponašanje na ulici i u drugim javnim mjestima (tuća, vrijeđanje itd.),
- Namjerno nanošenje materijalne štete,
- Krajne nemaran odnos prema radu i učenju,
- Izazivanje nereda i tuče u školi,
- Falsifikovanje svjedodžbi, učeničke knjižice, pismenih i kontrolnih radova, uvjerenja, potvrda drugih akata izdatih
  u školi,
- Neovlašteno potpisivanje podataka u dokumentaciji i evidenciji koju radi škola,
- Učestalo ponavljanje lakših povreda radne discipline,
- Korištenje mobitela u toku nastave.


Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com