U prilogu se nalazi PDF rasporeda časova za 1. polugodište školske 2018/2019. godine.


RASPORED
Otkad postoji ljudska civilizacija postoji i težnja ljudi za uljepšavanjem. Biti lijep oduvijek je značilo, između ostalog, imati lijepu i njegovanu kosu, a kod muškaraca još i bradu.

Frizura je jedno od onih izuma i proizvoda ljudskog roda koje nam, na svoj način, može puno reći o određenoj kulturi, ljudima, vremenu. Još se na crtežima pećinskog čovjeka (npr. na paleolitskoj Veneri) može vidjeti kako ljudi jedni drugima uređuju kosu.

U našoj školi zanimanje frizer ima dugu tradiciju. Svake godine upisuju se 2-3 nova odjeljenja. Program rada je po EUVET-u, a diplome su priznate u zemljama EU.

Glavni cilj obrazovanja po EUVET-u je povezanost između teorije i prakse, tako da je učenik, po završetku školovanja, osposobljen za samostalan rad.

U prvom razredu učenici praktičnu nastavu obavljaju u školskoj frizerskoj radionici, dok je u drugom i trećem veća zastupljanost obavljanja prakse u privatnim frizerskim salonima.

Program rada u prethodnoj školskoj godini je u cjelini realizovan. U školskoj 2016/2017.godini, nastavu je pohađalo 338 učenika, od čega je 263 učenica, i 75 učenika. Učenici su bili raspoređeni u 16 odjeljenja,  i to 9 u tehničku i 7 u stručnu školu.

Od 338 učenika na kraju školske 2016/2017. godine sa uspjehom je završilo školsku godinu 329 učenika, ili 97,33%, dok 9 učenika (odnosno 2,66%) je upućeno da ponavlja razred. Učenici koji su upućeni da ponavljaju razred su pretežno učenici iz tehničke škole. Srednja ocjena na kraju školske 2016/2017. godine iznosi 3,68.

Uspjeh učenika u tehničkoj i stručnoj školi izkazan je kroz dole navedenu tabelu:

 

VRSTA ŠKOLE

BROJ ODJELJENJA

USPJEH

ODLIČAN

VRLOD.

DOBAR

DOVOLJAN

NEDOV.

NEOC.

PROSJEK

TEHNIČKA

9

36

72

60

2

8

 

3,70

56,25%

20,22

40,44

33,70

1,12

4,49

/

STRUČNA

7

24

61

72

2

1

 

3,65

43,75%

15

38,12

45

1,25

0,625

 

UKUPNO

16

60

133

132

4

9

 

3,68

17,75

39,34

39,05

1,18

2,66

 

 

Maturskom ispitu je pristupilo 19 učenika, a završnom ispitu 48 učenika, što ukupno čini 67 učenika. Prolaznost je 100%.

Uspjeh na maturskom ispitu:

  • odličnih          4 učenika
  • vrlodobrih      11 učenika
  • dobrih            4 učenika


Uspjeh na završnom ispitu:

  • odličnih        19 učenika
  • vrlodobrih    22 učenika
  • dobrih          5 učenika
  • dovoljnih      2 učenika


U toku prethodne školske godine učenici su izostali sa 22.999 časova. Od ukupog broja izostanaka, 18.782 su opravdani, a 4217 su neopravdani. Kada je u pitanju vladanje učenika, na kraju školske godine je stanje bilo sljedeće:

Primjerno vladanje           247 učenika
Vr.dobro vladanje             29 učenika
Dobro vladanje                36 učenik
Zadovoljava                     10 učenika
Loše                                16 učenika

Podkategorije

The latest news from the Joomla! Team

Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
jumsstuzla@gmail.com