Crveni krst – križ
Nedžibović Sabiha

Ekološka sekcija
Aščić Mubera

Moda i dizajn
Al Kaduri Lejla

Mladi kozmetičari
Sufi Larisa

Mladi frizeri za muškarce
Ćatić Nedreta

Mladi frizeri za žene
Spahić Ševala

Novinarska sekcija
Hadžibeganović Amra

Literarna sekcija
Klinčević Nisfeta

Poslovne računarske aplikacije
Kovačević Amela

Ljubimac u kući
Zakomac Tamara

Prevencija bolesti ovisnosti
Mehidić Alma

Sportska sekcija-atletika
Hamidović Ibrahim

Sportska sekcija-odbojka
Mašić Dijana

Folklorna sekcija
Mustačević Amra

Mladi krojači
Mehmedović Nizara

Pčelarstvo
Halilović Nijaz
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
mss.tuzla@montk.gov.ba

Login