Zbog nedovoljnog broja prijavljenih učenika završnih razreda za maturalnu ekskurziju, ista nije planirana, ali treba pokrenuti aktivnosti na organizaciji maturalne ekskurzije za sljedeću školsku godinu.
U toku školske godine 2019/2020. planirana su dva izleta - u oktobru 2019. i aprilu 2020. godine. U aprilu mjesecu planirana je posjeta Sajmu knjige u Sarajevu. Takođe izražena je želja učenika i profesora da posjete Memorijalni centar Potočari uz slušanje historijskog časa (termin će biti naknadno utvrđen).

Kao i svake školske godine planirane su stručne posjete za učenike za sva zanimanja koja se obrazuju u našoj školi. Termini i mjesto posjete naknadno će biti određeni u skladu sa Nastavnim planom i programom.
Planirano je i da učenici u pogledu kulturnog osvještavanja i uzdizanja, posjete pozorište, muzeje i druge kulturne ustanove a čiji su sadržaji u skladu sa NPP.

Godišnjim programom rada škole planirana je stručna ekskurzija za profesore koja će biti realizirana u novembru ili junu mjesecu poslije završetka nastave za učenike. Tačan datum i mjesto posjete će biti naknadno određeni.

Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
mss.tuzla@montk.gov.ba