Mješovita srednja škola u Tuzli smještena je u ul. Bosne srebrene br. 8. u zgradi Hemijske škole. Raspolažemo sa 1200 m2 prostora. Dvorište je zajedničko sa Hemijskom školom i ima 2600  m2.

Teoretska nastava se izvodi na II spratu u 9 učionica. Od  toga su 3 kabineta, i to:

- kabinet informatike
- kabinet hemije
- kabinet biologije.

Svi kabineti su dobro opremljeni. U kabinetu informatike ima 20 računara. Kabinet hemije je dobro opremljen, instaliran je digestor,vodena  i elektro instalacija, laboratorijsko posuđe,sušara i druga oprema za izvođenje laboratorijskih vježbi. U kabinetu biologije nalazi se više mikroskopa,šema, kostur životinje . U ostalim učionicama se nalazi po 1 grafoskop.   Postoje i druga učila za rad.  Kompjuterima su opremljene i kancelarije direktora, sekretara, pedagoga, biblioteka. Učenicima i profesorima su na raspolaganju i dva projektora sa pratećom opremom. Praktična nastava se izvodi u 3 radionice:

- frizerski salon (nalazi se u suterenu)
- krojački salon (nalazi se u prizemlju)
- kozmetički salon (nalazi se na drugom spratu)

 Sve radionice su veoma dobro opremljene.

Pored ovog prostora tu je još kancelarija direktora, kancelarija sekretara škole, zbornica (dijelimo je sa Hemijskom školom), biblioteka (dijelimo prostor sa Hemijskom školom) i arhiva (dijelimo prostor sa Hemijskom školom).

Škola nema fiskulturnu salu. Kada je lijepo vrijeme nastava tjelesnog odgoja se izvodi na školskom poligonu čija je asfaltna podloga jako oštećena a često učenici posjete i stadion Tušanj i iskoriste priliku za realizaciju časa. U školskoj 2019/2020. god. dio nastave tjelesnog odgoja izvodio se u fisklulturnoj sali Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u tjelesnom i psihičkom razvoju. U tekućoj godini, saradnja u pogledu korištenja fiskulturne sale nastaviti će se i dalje.

Nastava se izvodi u dvije smjene. Dopunska nastava i sekcije održavaju se nakon redovne nastave a u saglasnosti sa MONKS TK, po potrebi u okviru jedne radne subote u toku mjeseca.

Škola je obezbijedila prostor za roditelje koji se nalazi na drugom spratu. Zbog nedostka prostora za vannastavne aktivnosti, iste se realizuju po završetku redovne nastave.

Nemamo školsku kuhinju.

Škola je pripremljena za početak školske godine. Sve učionice su okrečene za vrijeme školskog raspusta. Protivpožarni aparati se redovno baždare od strane certificiranih službi. Redovno se vrši dezinfekcija i dezinsekcija svih prostorija. Priključeni smo na gradski toplovod. Učionički prostor zadovoljava u potpunosti potrebe škole. U škoslkoj 2016/2017. god. započeli smo sa zamjenom dotrajale spoljašnje stolarije i u skladu sa fincijskim sredstvima nastaviti sa istim aktivnostima i u narednom periodu.

Asfaltna podloga i ograda školskog dvorišta su dotrajali. Škola nije u mogućnosti izvršiti sanaciju. Školska biblioteka raspolaže sa zadovaoljavajućim knjižnim fondom. Posjedujemo bibliotečki program i kompjuter koji je priključen na internet mrežu. Škola će u 2019/20. godini prema svojim mogućnostima, iz vlastitih sredstava, putem donacija i iz fonda roditeljske donacije, nabaviti nove knjige i lektirne naslove.

Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
mss.tuzla@montk.gov.ba