Odjeljensko vijeće čine nastavnici (općeobrazovne, stručno-teorijske i praktične nastave) i stručni saradnici koji izvode nastavu u odjeljenju.

 Odjeljensko vijeće obavlja sljedeće poslove i zadatke

 • analizira uspjeh učenika i rad nastavnika u odjeljenju;
 • neposredno radi na profesionalnoj orijentaciji učenika;
 • predlaže oblike nastave koji će se primjenjivati u odjeljenjima u cjelini i za pojedine grupe učenika ili učenike pojedinačno;
 • usklađuje rad nastavnika u obrazovno odgojnom procesu;
 • utvrđuje zaključne ocjene;
 • izriče stimulativne i disciplinske mjere;
 • analizira rad nastavnika, stručnih saradnika i saradnika i predlaže mjere za unapređenje odgojno – obrazovnog rada u odjeljenju;
 • vrši i druge poslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju i Pravilima škole;

 

Radom Odjeljenskog vijeća rukovodi odjeljenski stariješina.

Prema potrebi Odjeljenska vijeća radit će u sastavu Razrednog vijeća oko usklađivanja rada svih odjeljenja koja čine isti razred, a za rukovođenje sjednicama razrednog vijeća odredit će se jedan rukovodilac Odjeljenskog vijeća.

SEPTEMBAR – OKTOBAR

 • Donošenje Godišnjeg programa rada odjeljenskog vijeća;
 • Utvrđivanje planova rada Odjeljenske zajednice i Odjeljenskog vijeća;
 • Utvrđivanje planova rasporeda pismenih zadataka i kontrolnih radova;
 • Uključivanje ponavljača u rad kolektiva,
 • Analiziranje opremljenosti udžbenicima i školskim priborom u školi;
 • Dogovor o maturskim ekskurzijama i posjetama učenika u školskoj 2016/2017. godini;
 • Analiza socijalne, materijalne i zdravstvene problematike ( strukture) učenika;

 

NOVEMBAR – DECEMBAR

 • Analiza ostvarenja programskih zadataka po predmetima, rada nastavnika i saradnika;
 • Analiza ostvarenja programa odgojnog rada sa odjeljenskom zajednicom;
 • Izbor učenika za dopunsku i dodatnu nastavu, utvrđivanje obima i sadržaja ovih vidova nastave;
 • Prijedlozi za poboljšanje uspjeha učenika;
 • Aaliziranje pojedinačnih problemi u odjeljenju - učenje, odnos prema nastavi;
 • Analiza učenja i odnosa učenika prema nastavi;
 • Predavanje za roditelje po razredima

  

JANUAR – JUNI

 • Utvrđivanje ocjena iz predmeta na prijedlog predmetnih nastavnika i saradnika te pojedinačnog i općeg uspjeha učenika;
 • Utvrđivanje ocjena iz vladanja i izricanje odgojno – disciplinskih mjera i pohvala;
 • Analiza ostvarenja programskih zadataka u redovnoj, dodatnoj i dopunskoj nastavi;
 • Analiza ostvarenja programa odgojnog rada sa odjeljenskom zajednicom;
 • Opći osvrt na rad odjeljenskog vijeća i odjeljenja – zaključci;

  

AVGUST

 • Utvrđivanje uspjeha učenika poslije popravnih ispita;
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
mss.tuzla@montk.gov.ba