Veterinarski tehničar pomaže veterinaru u liječenju oboljelih ili ozlijeđenih životinja, u provođenju postupaka prevencije (sprečavanja) širenja zaraznih bolesti životinja te u različitim postupcima uzgoja životinja. Neke jednostavnije poslove veterinarski tehničar obavlja samostalno, ali po uputi koju je dobio od veterinara.

Prilikom utvrđivanja bolesti, veterinarski tehničar može provoditi jednostavnije preglede životinja i laboratorijske pretrage. Pošto veterinar utvrdi o kakvoj je bolesti riječ i odredi način liječenja, veterinarski tehničar može primjenjivati terapiju – npr. davati lijekove, čistiti i povijati rane i sl. Veterinarski tehničar pomaže i u kirurškim zahvatima koje izvodi veterinar. Da bi se spriječila pojava i širenje zaraznih bolesti u životinja, od kojih se neke mogu prenijeti i na ljude, provode se mjere preventivne zaštite. Najčešća mjera preventivne zaštite jest cijepljenje životinja. Veterinarski tehničar pomaže ili, po veterinarovoj uputi, sam cijepi životinje i daje im sredstva za čišćenje od crijevnih i drugih nametnika. Znatan dio poslova veterinara i veterinarskog tehničara odnosi se na unapređenje i poboljšanje uzgoja životinja. Da bi se poboljšale pojedine karakteristike uzgajanih životinja, provodi se umjetno osjemenjivanje ili pak kastriranje. Veterinarski tehničar pomaže veterinaru pri umjetnom osjemenjivanju, porođaju i kastriranju životinja, a dio tih poslova može obavljati i samostalno. Osim toga, veterinarski tehničar može upućivati uzgajivače i timaritelje životinja u načine uzgoja i brigu o zdravlju životinja.
Bosne srebrene br.8.
75000 TUZLA 
Tuzlanski kanton, Bosna i Hercegovina

+387  35/282-548
mss.tuzla@montk.gov.ba